Economische indicatoren

Relevante indicatoren voor elk land herkennen en leren anticiperen op valutaschommelingen.

Economische indicatoren
Niveaus

Wat zijn economische indicatoren?

Economische indicatoren zijn geplande publicaties met economische gegevens, verklaringen en berichten door leidende factoren op financieel gebied. Er zijn vele indicatoren, en onderling verschillen ze door de plaats van herkomst, doelpubliek en effect op de verschillende financiële markten. Voor het gemak hebben we hier de indicatoren gescheiden per regio – beginnend bij indicatoren uit de Verenigde Staten, via de Europese indicatoren naar de Aziatische indicatoren.Bekijk onze economische kalender voor de aankomende economische gebeurtenissen.

Soorten economische indicatoren

De frequenties van de indicatoren variëren onderling, sommige zijn dagelijks, andere maandelijks en een aantal per kwartaal. Voor het plaatsvinden van de indicator worden er door de leidende financiële figuren speculaties gedaan, en handelaren baseren hun activiteiten op deze speculaties. Een economische gebeurtenis heeft een dubbel effect: eerst bij de aankondiging ervan, en daarna bij vergelijking met de vooraf gemaakte speculaties. Een groot verschil tussen de speculaties en het eigenlijke cijfer kan verschuivingen op de markt teweeg brengen.

Voorbeelden van economische indicatoren zijn werkloosheidcijfers van een land, rentevoet, nieuwe bouwvergunningen en federaal rentetarief. Iedere indicator kan invloed hebben buiten zijn eigen markt. Bijvoorbeeld: als een overheid een verklaring aflegt dat er meer bouwvergunningen zijn uitgegeven, zal dit leiden tot meer banen, de werkloosheidcijfers zullen dalen en leiden tot een hogere consumptie en eindigen met de versterking van de plaatselijke valuta.

Voorbeeld economische indicatoren

Een voorbeeld van een indicator met een grote impact is de Non-Farm Payrolls (NFP), die op de eerste vrijdag van de maand wordt uitgegeven door het Amerikaanse Bureau van Werkgelegenheidsstatistieken. Dit rapport geeft het aantal banen aan dat is gecreëerd in de Verenigde Staten, exclusief overheidsmedewerkers, werknemers in de agrarische sector en non-profitmedewerkers. Dit vertegenwoordigt ongeveer 80% van de werknemers in de VS. Een stijging in het aantal banen dat is gecreëerd, d.w.z. dat er meer mensen werken, geeft meestal aan dat de arbeidsmarkt groeit. Daardoor zal de Amerikaanse dollar versterken. Als een handelaar dit van te voren speculeerde, en een kooppositie opende voor de verklaring, is de uitkomst positief voor de handelaar. Als het aantal banen dat is gecreëerd lager is, zal de Amerikaanse dollar verzwakken. Hoe dan ook, de NFP en de vooraf gemaakte speculaties zorgen voor beweging in de verschillende instrumenten.
Andere soorten economische indicatoren bekijken marktgroei, vraag- en aanbodcijfers en vele andere factoren die tegelijkertijd van invloed zijn op de markten, instrumenten, bedrijven en handelaren.

Hoe de economische indicatoren te gebruiken?

Om de indicatoren in uw voordeel te gebruiken is een gedegen marktanalyse nodig. Sommige handelaren geven de voorkeur aan een meer elementair onderzoek, terwijl anderen ervoor kiezen grondig te werk te gaan. Voor alle handelaren kunnen indicatoren een handig instrument zijn en vereist meestal het nauwgezet volgen van de economische kalender. Wanneer de handelaar weet wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt, bijv. de consumentenvraag- en -aanbodratio, zal hij/zij zich voorbereiden op de speculatie op het cijfer dat zal worden gepresenteerd. Gebaseerd op die speculatie zal de handelaar kiezen welk instrument hij/zij zal verhandelen en of hij/zij een koop- of verkooppositie zal openen. Als de handelaar nauwgezet te werk is gegaan, kan dit leiden tot aanzienlijke winst.

Speculatie op basis van de economische indicatoren dient te worden gedaan met kennis van de relevante markten en financiële gebeurtenissen, of de algemene gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de indicator. Wanneer de handelaar alle betrokken factoren kent, zal de speculatie zijn gebaseerd op een stevige ondergrond van rationeel denken.
Alle handelaren, beginners of ervaren handelaren, dienen de economische kalender te bestuderen, en leren welke indicatoren belangrijk zijn voor zijn/haar handelsactiviteiten en op welke manier. Met deze informatie zullen handelaren ontdekken dat hun handelsactiviteiten meer succes behalen en dat hun verdiensten hun verwachtingen kan overtreffen.

chatbot