Limiet- en stoporders

Limiet- en stoporders

Limiet- en stoporders zijn orders die worden geplaatst op een open positie, en die vooraf de slotkoers van de positie bepalen om winst te maken of verlies te voorkomen op een open positie.

Limietorders

Limietorders zijn orders die worden geplaatst op een open positie, en een handelsactiviteit afsluiten op een vooraf bepaalde koers, waardoor de handelaar de winst behoudt. Deze orders zijn ook bekend als “take profit”-orders.

Limit & Stop Orders

Stop-loss-orders

Stop-loss-orders zijn orders die worden geplaatst op een open positie, en een handelsactiviteit afsluiten op een vooraf bepaalde koers, die minder gunstig is dan de huidige marktprijs. Het doel van het gebruik van een stop-loss-order is een limiet in te stellen voor mogelijke verliezen bij een bepaalde handelsactiviteit.

Limit & Stop Orders

Trailing stop-orders

Trailing stop-orders zijn orders die worden geplaatst op een open positie. Dit type order maakt het handelaren mogelijk een stop-loss-punt in te stellen met een vaste marge van de marktprijs. Als de prijs zich gunstig beweegt voor de open positie, beweegt het stoppunt gelijktijdig mee, en behoudt het dezelfde marge tussen de stop loss- en marktprijs.

Hoe gebruikt u limiet- en stop-orders?

Limietorder

Als een positie eenmaal is geopend, zijn er verschillende mogelijkheden om een limiet in te stellen op een open positie.

  1. Lokaliseer de positie in het Open positie-venster en klik erop met de rechter muisknop. Kies een limiet en stel uw voorkeur in voor de order.
  2. Kies, op de gewenste positielijn, de limietkolom en klik erop. Stel dan uw voorkeur in voor de limietorder.
  3. Kies op het handelstab de limiet. Klik op de gewenste positie in het venster Limietorder instellen. Stel dan uw voorkeur in voor de limietorder. –>
Stoporder en trailing stop:

Als een positie eenmaal is geopend, zijn er verschillende opties om een stop of trailing stop in te stellen op een open positie.

  1. Lokaliseer de positie in het Open positie-venster en klik erop met de rechter muisknop. Kies Stop of Trailing stop en stel uw voorkeur in voor de order.
  2. Kies, op de gewenste positielijn, de Stop- of Trailing stop-kolom en klik erop. Stel dan uw voorkeur in voor de limietorder.
  3. Kies op het handelstab de stop. Klik op de gewenste positie in het venster Stoporder instellen. Stel dan uw voorkeur in voor de stop- of trailing stop-order.
Limieten en stops instellen met markt- en instaporders

Bij het instellen van een marktorder of instaporder, kunt u van te voren een limiet- en stop- of trailing stop-order instellen. Controleer de instelling voor vooraf bepaalde stop/limiet en stel uw voorkeur in.

Waar kan ik mijn order zien?

Uw order verschijnt op twee plaatsen:

  1. In het Order-venster.
  2. In het Open positie-venster, in de rij van de positie waarop de order was geplaatst, in de aangegeven kolom voor uw order.

Disclaimer:

  • AVA garandeert dat alle limietorders zullen worden uitgevoerd met de opgegeven koers, niet met een betere koers.
  • AVA kan stop-losses en Trailing stops niet garanderen. Bij een scherpe beweging van de markt, waarbij de actuele prijs van een instrument door de stop-loss of trailing stop-koers van de klant breekt, wordt de order uitgevoerd bij de volgende beschikbare prijs.