Ordertypen

Ordertypes

De term ‘order’ refereert aan hoe een transactie wordt geopend of gesloten. Er bestaan heel veel verschillende typen orders. U kunt ervoor kiezen een transactie uit te voeren tegen de huidige marktkoers, maar u kunt ook een voorwaardelijke order instellen om een transactie uit te voeren tegen een toekomstige marktkoers, die hoger of lager ligt dan de huidige marktkoers.

Order om onmiddellijk een koop- of verkooppositie tegen de huidige marktkoers te openen
Order om een positie te sluiten tegen een vooraf bepaalde koers, zodat uw meer controle heeft over de winsten en verliezen
Order om een positie te openen tegen een toekomstige prijs. De order gaat de markt op en de positie wordt geopend als de vooraf bepaalde prijs is bereikt.
Combinatie van twee ordertypen: als de ene in werking wordt gezet, zal de andere automatisch worden geannuleerd