One-Cancels-the-Other Order (OCO) – Eén order voor twee uitkomsten

Soms kun je in het leven alleen het een of het ander hebben, maar niet allebei tegelijk. De zon kan schijnen of het is bewolkt met regen. Het kan niet beide zijn. Stel dat je $20 hebt. Je besluit het uit te geven aan een paraplu als het regent of aan een zonnebril als de zon schijnt. Je bent op beide mogelijke scenario’s voorbereid, maar er komt er maar één uit. Als de zon schijnt, krijg je de zonnebril maar niet de paraplu en omgekeerd.

Als we deze analogie toepassen op de financiële markten, kunt u het idee achter een one-cancels-the-other (OCO) order beter begrijpen.

Met deze handelsorder maakt de belegger een plan als het activum dat hij verhandelt in waarde stijgt of daalt.

Wat is een OCO (One-Cancels-the-Other Order)?

Eenvoudig gezegd is een OCO-order precies hoe het klinkt. Het is een instructie van de handelaar om een marktorder automatisch te laten stoppen als een ander eerst zijn doel bereikt. Gewoonlijk zijn de twee ordertypes stop-loss en take-profit orders.

Een OCO-order is een paar voorwaardelijke orders. Als een order wordt uitgevoerd, wordt de overeenkomstige order automatisch geannuleerd. De dubbele orders (gewoonlijk een stoporder en een limietorder) zijn te vinden op de meeste cloud-based handelsplatforms. Wanneer een transactie de stop- of limietprijs bereikt en de order wordt uitgevoerd, wordt de partnerorder automatisch geannuleerd.

Dus waarom zou een handelaar een OCO-order gebruiken?

Veel handelaren gebruiken OCO-orders om het risico bij het innemen van een positie te minimaliseren.

De meest voorkomende reden voor OCO-orders is echter dat het een goede exit-strategie is. Als u bijvoorbeeld een open positie hebt op een activum waarvan u denkt dat het in prijs zal dalen, kunt u OCO gebruiken om te profiteren als het op een of andere manier stijgt, terwijl u het in dezelfde order ook kunt verkopen als het daalt tot een vooraf bepaald niveau. De volgorde die het eerst komt, wordt uitgevoerd.

Een Voorbeeld van OCO

Dus als Tesla op $100 noteert en u denkt dat de fabrikant van elektrische voertuigen een zinkend schip is, kunt u uw traditionele stop-loss order instellen om te verkopen op $99 om uw verliezen te beperken. Maar met een OCO-order kunt u hem zowel op $99 als op $101 laten verkopen. In het laatste scenario zou u winst maken. En hoewel u in het eerste scenario verlies zou lijden, gaf uw OCO-order u tenminste de mogelijkheid om winst te maken op een bearish aandeel. Welke van de twee uitkomsten het eerst komt, is hoe de order zal eindigen.

Take Profit Tegenover Stop-loss

Maar zelfs als de activa die u verhandelt zich niet in een dalende markt bevinden, gebruiken veel handelaren OCO-orders voor hetzelfde doel. Dat komt omdat je twee verschillende uitkomsten vooraf kunt bepalen. Men kan winst maken als de waarde van de activa stijgt. Dit staat bekend als een “take-profit” order. Tegelijkertijd kan de order worden gebruikt om het risico te beperken als het prijsniveau daalt. Dit is beter bekend als een “stop-loss” order.

Een ander scenario waarin een handelaar een OCO-order kan gebruiken is om te kopen als een activum in de toekomst een vooraf bepaald prijsniveau bereikt en ook te verkopen als datzelfde actief in de toekomst een vooraf bepaald prijsniveau bereikt. Elk van de twee mogelijke uitkomsten kan met één klik worden ingesteld met een OCO-order. Deze strategie wordt vaak toegepast op meer volatiele aandelen waar de prijsniveaus sterker fluctueren.

Hoe kunt u One Cancels the Other-orders gebruiken?

One Cancels the Other-order instellen

Lokaliseer het gewenste instrument in de Koerstabel in de gewenste kolom, kopen of verkopen. Klik met uw rechter muisknop op het instrument en selecteer OCO invoeren.

Entry OCO Order

Stel uw voorkeur in in het OCO-ordervenster.

One Cancels the Other-order instellen op een bestaande instaporder

Om een OCO-order in te stellen, opent u eerst een instaporder. Deze verschijnt in het ordervenster in uw platform.

Open Entry Order

Wanneer de eerste order verschijnt, zweeft u met de muis boven de order, klikt u op de rechter muisknop en selecteert u de OCO-link. Kies dan Instellen nieuwe order.

Limit Entry Order

Het nieuwe venster dat dan verschijnt biedt u de mogelijkheid een tegengestelde instaporder naast de bestaande in te voeren (bijv. limietorder heeft als OCO-order een stoporder)

OCO orders list

Wanneer de tweede instaporder is ingesteld, zal het ordervenster beide orders tonen, inclusief het nummer van de andere order.

De essentie

Wanneer een order wordt uitgevoerd, wordt de andere automatisch geannuleerd. Zo simpel is het. Zoals eerder opgemerkt, kan het buiten helaas niet zowel zonnig als bewolkt zijn. Maar als u de beginselen van een OCO-order toepast, kunt u toch het beste maken van elke mogelijke uitkomst.

En hoewel slimme beleggers hopen dat hun aandelen in waarde zullen stijgen, maken ze een plan voor het geval dat niet het geval is. Meestal is dat plan een OCO-order.

U kunt OCO-orders gebruiken op de handelsplatformen van AvaTrade. Begin met de handel in duizenden onderliggende activa met behulp van een breed scala aan optimalisatiestrategieën… inclusief OCO-orders.