Wat zijn cognitieve vooroordelen? Cognitieve bias-definitie

Een cognitieve bias is een systematische redeneerfout die kan leiden tot het nemen van verkeerde beslissingen tijdens het beleggen. Een veelgebruikte stelregel bij beleggen is dat ‘je eigen ergste vijand bent’. Mensen zijn van nature vastbesloten om snelkoppelingen te zoeken en complexiteiten te vermijden, maar de gemakkelijke weg kiezen bij beleggen kan erg gevaarlijk zijn. Cognitieve vooroordelen kunnen rationele en objectieve beleggingsactiviteiten verstoren. Ze kunnen uw besluitvorming op de markten beïnvloeden en ertoe leiden dat u subjectief verkeerde investeringsbeslissingen neemt. Het is daarom belangrijk om uw persoonlijke voorkeur te begrijpen om ervoor te zorgen dat u uw eigen succes niet in de weg staat.

Open een demo-account om te oefenen wat u hebt geleerd of een echt account om vandaag nog te beginnen met handelen!

Hoe cognitieve vooroordelen de handel beïnvloeden

Beleggen is een activiteit die bijna altijd neerkomt op het nemen van beslissingen. Maar mensen hebben al hun eigen bestaande geloofssysteem, dat hun algemene besluitvorming leidt. Dit is cognitieve bias op het werk.

Een belegger kan bijvoorbeeld nieuwe marktinformatie interpreteren op basis van waar hij in gelooft, en de curve aanpassen aan wat hij verwachtte. Beleggen is een zeer psychologische activiteit vanwege de emotionele band die mensen hebben met geld. Het is daarom belangrijk om je bewust te zijn van cognitieve vooroordelen en te leren hoe je je aangeboren menselijke brein kunt beheersen, zodat het je niet tegenwerkt in de markt.

Lijst met cognitieve vooroordelen en voorbeelden van cognitieve vooroordelen

Bevestiging Bias Definitie + Voorbeelden

When it comes to the confirmation bias definition, it is the natural human tendency to look for convenient information to support your beliefs or conclusions. It is also the tendency to avoid any inconvenient informati

op. Als u bijvoorbeeld optimistisch bent over een aandeel, zoekt u naar meningen en artikelen die uw optimistische vooroordeel versterken en vermijdt u gemakshalve alle andere informatie die suggereert dat het onderliggende aandeel zich in een bearish-modus bevindt.

Dit kan erg gevaarlijk zijn bij beleggen en kan leiden tot het vasthouden aan verliezende posities. Het is daarom erg belangrijk om zowel positieve als negatieve standpunten serieus in overweging te nemen bij het beleggen in activa.

Hindsight Bias Definitie + Voorbeelden

Hindsight bias is de neiging om te geloven dat uw positieve resultaten uit het verleden het resultaat waren van uw vermogen om te begrijpen en te voorspellen wat de markt zal doen. Het is ook de overtuiging dat negatieve uitkomsten het resultaat zijn van gebeurtenissen die niet kunnen worden voorspeld. Na een reeks positieve beleggingsresultaten kan een belegger bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat ‘hij het allang wist’. Dit is een zeer gevaarlijke mentaliteit die een belegger ertoe kan brengen beleggen te beschouwen als een zeer eenvoudige activiteit. Het kan er ook voor zorgen dat beleggers onnodige risico’s nemen omdat ze denken dat ze ‘weten wat de markt zal doen’.

Recentheid vooringenomenheid

Recency bias is de neiging om meer gewicht te geven aan recentere informatie in vergelijking met veel oudere informatie. De overtuiging is dat de huidige informatie de toekomst meer kan beïnvloeden dan de oudere informatie, die over het algemeen als nutteloos wordt beschouwd. Als u bijvoorbeeld een positie heeft in een bepaald aandeel, kunt u meer gewicht toekennen aan een recente positieve verandering in het management, terwijl u gemakshalve negeert dat het bedrijf zijn winstoproep afgelopen kwartaal met een grote marge heeft gemist. Bij beleggen is het belangrijk om alle beschikbare belangrijke informatie, zowel nieuw als oud, zorgvuldig te overwegen.

Beschikbaarheidsheuristiek

Beschikbaarheidsheuristische bias is de neiging om beslissingen te nemen op basis van wat er op een bepaald moment in je opkomt. Beleggers die aan dit soort vooringenomenheid lijden, nemen beslissingen op basis van wat ze zich gemakkelijk kunnen herinneren, zoals recent gedenkwaardig nieuws, gebeurtenissen of zelfs hypes. Als u bijvoorbeeld onlangs het nieuws hebt gezien over een aandeel dat trending is, zult u het waarschijnlijker kopen als u het zich herinnert tijdens het browsen door uw handelsplatform. Het gevaar hiervan is dat persoonlijke trends of wat er op een bepaald moment in je opkomt, geen echte markttrends zijn.

Kudde mentaliteit

Herd mentality bias, ook wel bekend als het Bandwagon-effect, is de neiging om de ‘menigte’ te kopiëren of te volgen ten koste van je eigen onafhankelijke onderzoek en ideeën. Beleggers die aan deze vooringenomenheid lijden, vinden troost bij het bekleden van posities die andere beleggers ook hebben. Deze vooringenomenheid is verantwoordelijk geweest voor veel prijsbubbels, die uiteindelijk veel investeerders in brand hebben gestoken. In 2021 was er bijvoorbeeld een buzz rond Dogecoin. De meeste investeerders stroomden toe vanwege de ‘angst om iets te missen’, maar ze kwamen later in de val toen de prijzen aanzienlijk daalden. Wanneer mensen op een investeringsmogelijkheid springen, is het moeilijk om de ‘menigte’ niet te volgen, maar dat is vaak niet het beste idee.

Bias verankeren

Anchoring bias is de neiging om meer gewicht toe te kennen aan een enkel stuk informatie bij het nemen van belangrijke investeringsbeslissingen. Als u bijvoorbeeld een aandeel wilt kopen dat voor $ 10 wordt verhandeld, kunt u zich meer op de huidige prijs concentreren terwijl u andere factoren negeert. Dit kan zijn omdat u zich herinnert dat het aandeel ooit boven $ 30 werd verhandeld, wat impliceert dat de huidige prijs goedkoop moet zijn. Dit is misschien niet het geval omdat u geen rekening heeft gehouden met andere factoren, zoals trends in de branche, economische omstandigheden en bedrijfsbeheer. Bij beleggen is het belangrijk om met zoveel mogelijk factoren rekening te houden om te allen tijde tot de beste beslissingen te komen.

Verliesaversie Bias

Het is een natuurlijke menselijke neiging om verliezen te vermijden. Beleggers die lijden aan verliesaversie, zijn meer geneigd om verliezen te vermijden dan om winst na te streven. Deze vooringenomenheid kan investeerders tegenwerken omdat het hun gevoel voor het meten van alternatieve kosten vertroebelt. Als u bijvoorbeeld aandeel A heeft gekocht, dat momenteel 50% verliest, maar u niet bereid bent uw verliezen te verminderen om een kans met grote waarschijnlijkheid in aandeel B te grijpen. Investeren is een spel van risico en beloning, en beleggers moeten bereid zijn om van tijd tot tijd verliezen te accepteren, hoezeer ze ook altijd gretig zijn om beloningen te ontvangen.

Narratieve misvatting

De narratieve drogreden is de neiging van beleggers om zich aangetrokken te voelen tot beleggingen met ‘goede verhalen’, terwijl ze alternatieve beleggingen over het hoofd zien waarvan wordt aangenomen dat ze nogal ‘slechte verhalen’ hebben. waardevoorraad van gevestigde bedrijven. Een belegger kan bijvoorbeeld worden aangetrokken door de aandelen van een bedrijf dat zich wil wagen in trending-gebieden zoals cannabis en cryptocurrencies, terwijl hij stabiele aandelen van historische bedrijven met een betrouwbaar trackrecord over het hoofd ziet.

Representatieve heuristiek

Representativiteitsheuristiek is de neiging om aan te nemen dat nauw verwante activa een sterkere en nauwere correlatie delen dan in werkelijkheid het geval is. Een belegger in grondstoffen kan er bijvoorbeeld van uitgaan dat de stijging van de goudprijs impliceert dat de zilverprijs ook zal stijgen. Een ander voorbeeld is een aandelenhandelaar die denkt dat de stijgende prijzen van een farmaceutisch bedrijf betekenen dat een ander bedrijf in dezelfde branche ook zijn aandelenkoers zal zien stijgen. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn en er kunnen uiteenlopende richtingen zijn, zelfs voor gerelateerde activa.

Status-quo vooringenomenheid

Status quo bias is de neiging om het nemen van beslissingen die de huidige situatie van een investering kunnen veranderen, te vermijden. Het is een irrationele wens om te willen dat dingen hetzelfde blijven. Beleggers die aan deze vooringenomenheid lijden, vermijden van gedachten te veranderen, zelfs niet wanneer ze feiten of informatie krijgen die het tegendeel beweren. Een belegger die bijvoorbeeld gelooft dat aandeel A zich in een langetermijnrally bevindt, zal prijsdalingen beschouwen als slechts kortetermijnruis in plaats van als een daadwerkelijke trendverandering.

Blinde vlek vooringenomenheid

Blinde vlek-bias is de neiging om vooroordelen in andermans opvattingen of meningen te herkennen, terwijl de eigen vooroordelen niet worden gewaardeerd. Beleggers die aan dit soort vooringenomenheid lijden, vermijden gemakshalve hun eigen ‘blinde vlekken’ te zien. Dit is erg gevaarlijk omdat het dergelijke beleggers zeer ongevoelig maakt voor onafhankelijke meningen of opvattingen over een bepaalde belegging.

Handelsvooroordelen overwinnen

Het is belangrijk om te begrijpen dat we als mens allemaal een vorm van onbewuste vooringenomenheid hebben. Door dit bewustzijn kunnen beleggers de reis beginnen om consistent objectieve beslissingen in de markt te nemen. Vooroordelen kunnen niet worden genezen, maar hun effecten kunnen zeker worden verzacht.

Een van de beste manieren om dit te doen, is door een solide handelsplan op te stellen waarin uw strategie, risicobeheer en handelspsychologie worden beschreven. Het is belangrijk om je er strikt aan te houden en tegelijkertijd de flexibiliteit te behouden om het aan te passen wanneer er nieuwe informatie komt of de marktomstandigheden veranderen. Het hebben van een op regels gebaseerd handelsplan zal u helpen om consistente investeringsbeslissingen te nemen en tegelijkertijd het gevaar van subjectieve vooroordelen te vermijden.

Laatste woorden

Er zijn veel factoren die het succes van uw beleggingsactiviteiten kunnen beïnvloeden, maar een van de belangrijkste is om ‘na te denken over uw manier van denken’. Als u uw vooroordelen begrijpt en de effecten ervan beheerst, kunt u de mentale voorsprong krijgen die nodig is om succesvolle beleggingsactiviteiten uit te voeren.

Open een AvaTrade-account en oefen uw beleggingsvaardigheden. Leer hoe u zich bewust kunt blijven van uw vooroordelen tijdens het handelen op een demo- of echt account.

Waarom AvaTrade?

  • Internationale regelgeving in meerdere rechtsgebieden wereldwijd
  • Uitgebreide opleidingssectie om uw kennis en vaardigheden op het gebied van beleggen te verbeteren
  • Gunstige handelsvoorwaarden, waaronder lage spreads, transparante prijzen en snelle uitvoering van transacties
  • Effectieve handelsbronnen zoals marktanalyse van Trading Central, AvaProtect en AvaSocial
  • Voldoe aan uw handelsvoorkeuren met hedging en short selling, die zijn toegestaan

Open een demo-account om te oefenen wat u hebt geleerd of een echt account om vandaag nog te beginnen met handelen!