Kwantitatief handelen is het gebruik van geavanceerde wiskundige en statistische modellen en berekeningen om winstgevende kansen op de financiële markten te identificeren. Kwantitatieve trading staat erom bekend dat ze geavanceerde moderne technologieën implementeren op enorme databases om zo uitgebreide analyses van de kansen in de markt te kunnen bieden. Voor kwantitatieve handelaren zijn prijs en volume de belangrijkste variabelen en hoe groter de dataset, hoe beter. Handelen is altijd vergeleken met het voorspellen van het weer, en als dat het geval is, zijn kwantitatieve handelaren het equivalent van moderne real-time meteorologen die de nieuwste geavanceerde apparatuur gebruiken om het weer van een bepaalde plaats op een bepaald moment te bepalen. Toegegeven, de resultaten zijn misschien niet altijd accuraat, maar het succespercentage is meestal meer dan respectabel en alle voorspellingen zijn gebaseerd op zowel een enorme historische als huidige database.

Hoe kwantitatief handelen werkt

Kwantitatief handelen is grotendeels gegevensgestuurd en gebruikt puur statistische en wiskundige modellen om de waarschijnlijkheid van bepaalde uitkomsten vast te stellen. Het vereist veel rekenkracht om uitgebreid onderzoek te doen en het maakt sluitende hypotheses uit talrijke numerieke gegevenssets. Daarom is kwantitatief handelen lange tijd voorbehouden geweest aan financiële topinstellingen en vermogende particulieren. Toch wordt het de laatste tijd ook steeds meer gebruikt door particuliere beleggers. Een voorbeeld van een kwantitatief model is het analyseren van de opwaartse druk op het aandeel McDonald’s (MCD) op de NYSE tijdens de lunchpauze. Een kwantificeerder zou dan een programma ontwikkelen om dit patroon over de hele geschiedenis van het aandeel te analyseren. Als wordt vastgesteld dat dit patroon 90% van de tijd voorkomt, dan zal het ontwikkelde kwantitatieve handelsmodel voorspellen dat het patroon zich in de toekomst 90% van de tijd zal herhalen.

Kwantitatief handelen versus Algoritmisch handelen

Het idee van kwantitatief handelen is om solide handelsideeën te genereren door puur wiskundige modellen te gebruiken. Een quant trader onderzoekt en analyseert historische gegevens en past vervolgens geavanceerde wiskundige en statistische modellen toe om handelskansen in de markt eruit te pikken. De handelsideeën kunnen vervolgens handmatig of automatisch worden uitgevoerd in de markt. Zoals eerder vermeld is kwantitatieve trading altijd gebruikelijker geweest bij financiële instellingen vanwege de rekenkracht die het vereist. Maar de vooruitgang in technologie, vooral op het gebied van cloud computing, heeft de deuren geopend voor de gemiddelde particuliere handelaar om ook zijn handen in deze ruimte te slaan. Bij algoritmische handel daarentegen worden algoritmes gebruikt om handelskansen in de markt uit te zoeken en er voordeel uit te halen.

Dit betekent in feite dat algoritmische handel een handelsidee omzet in een handelsstrategie met behulp van gecodeerde algoritmes. Algoritmes dienen dus om handelsstrategieën te automatiseren. Algoritmische handelaren kunnen alle aspecten van de handelsactiviteit automatiseren, van het scannen van de markt en het genereren van signalen tot het uitvoeren van orders en het verlaten van de markt. Er is in geen enkele fase menselijke tussenkomst vereist. Terwijl kwantitatieve handelaren wiskundige modellen gebruiken om handelssignalen te genereren, gebruiken algoritmische handelaren vaak traditionele technische analysemethoden, zoals kaarspatronen en een combinatie van technische indicatoren.

Bovendien passen kwantitatieve handelaren geavanceerde methoden toe, maar algoritmische handelaren kunnen zowel eenvoudige als geavanceerde strategieën in de markt implementeren. Er is een duidelijke overlap tussen kwantitatieve en algoritmische handel, maar de subtiele verschillen kunnen een belangrijke rol spelen. Er is ook HFT (high-frequency trading), waarbij het idee is om te profiteren van uitvoeringssnelheid met behulp van geavanceerde technologieën. In wezen probeert HFT een mechanisch voordeel te behalen op de markt. HFT is voornamelijk een subcategorie van kwantitatieve handel, maar het is erg snel. Kwantitatieve handel is echter niet gebonden aan een superhoge uitvoeringssnelheid van orders. In plaats daarvan kan het langzaam, gemiddeld of snel zijn. Het is niet ongewoon dat kwantitatieve handelaren posities in de markt innemen die wel een jaar kunnen duren.

Kwantitatieve handelssystemen

Quants ontwikkelen systemen om hen te helpen de beste wiskundige kansen in de markt te vinden. Er zijn talloze verschillende kwantitatieve handelssystemen, maar ze hebben allemaal 4 kerncomponenten: Strategie, Backtesting, Uitvoering en Risicomanagement.

Strategie Identificatie

Dit is in wezen de onderzoeksfase van een kwantitatief handelssysteem. Het type strategie moet passen bij de portefeuille die de trader wil toepassen. Een aandelenhandelaar kan bijvoorbeeld een middellangetermijnstrategie implementeren die probeert te profiteren van winst- en dividendrapporten, terwijl een forexhandelaar een kortetermijnstrategie kan toepassen. De frequentie van handelen is een belangrijk aspect van kwantitatief handelen. Er zijn verschillende soorten strategieën die ontwikkeld kunnen worden, zoals mean reversion, trendvolgend of momentum trading. Het idee van deze fase is om alle benodigde gegevens te verzamelen die nodig zijn om de strategie te optimaliseren voor een maximaal rendement en een minimaal risico in de markt. Het is in feite het omzetten van een strategie in een wiskundig model.

Backtesting

Backtesting wordt uitgevoerd om de geïdentificeerde strategie te kwalificeren. Dit is waar de verzamelde gegevens van pas komen. Backtesting houdt in dat de strategie wordt toegepast op historische gegevens om te bepalen hoe betrouwbaar de strategie zou hebben gepresteerd in de markt. Toegegeven, succes is hier geen garantie voor toekomstige prestaties, maar het is een goede indicator van het soort rendement dat de strategie naar verwachting zal genereren in de echte markt. Backtesting maakt het mogelijk om de strategie aan te passen en te optimaliseren omdat het inherente fouten kan blootleggen. Fouten kunnen onvoorspelbare drawdown-niveaus of zelfs een hoge volatiliteit in de prestatieniveaus zijn. Voor nauwkeurige backtestingresultaten moeten de historische gegevens van hoge kwaliteit zijn, net als het softwareplatform dat wordt gebruikt.

Uitvoering

Elk handelssysteem moet een uitvoeringselement hebben, dat is hoe gegenereerde handelssignalen in de markt worden geplaatst. Uitvoering kan handmatig zijn (elk detail wordt door de handelaar ingevoerd); semi-handmatig (handels prompt met één klik); en geautomatiseerd (geen menselijke tussenkomst nodig). De belangrijkste overwegingen voor uitvoering zijn handelskosten (spreads, commissies of belasting), slippage en brokerinterface. Goede uitvoering stelt een handelssysteem in staat om optimaal te functioneren, met altijd de beste prijzen in de markt.

Risicobeheer

Het verhandelen van financiële markten is inherent een riskante onderneming. Daarom is risicobeheer een belangrijk onderdeel van kwantitatieve handelssystemen. Risico is in wezen alles wat de succesvolle prestaties van een kwantitatief handelssysteem kan verstoren. In de markt worden quants geconfronteerd met verschillende soorten risico. Er is natuurlijk marktrisico, wat betekent dat prijsveranderingen van onderliggende financiële activa snel en dynamisch kunnen zijn, zodat er verliezende trades ontstaan. Dit soort risico is waar handelaren zich het meest op richten en het kan worden beperkt door parameters in te stellen zoals stopverliezen, inzetbedrag, handelstijden, verhandelbare markten of zelfs het hefboomniveau. Maar dit is niet het enige risico dat quants lopen. Er is ook een efficiënte allocatie van kapitaal aan verschillende activa, technologierisico, brokerrisico en zelfs persoonlijkheidsrisico (maar dit kan worden beperkt door automatisering). Net als in elk ander bedrijf, zorgt strikt risicobeheer in kwantitatieve trading ervoor dat je beschermd blijft, maar toch voldoende open blijft staan voor talloze winstgevende kansen op de lange termijn.

Voor- en nadelen van kwantitatief handelen

Het belangrijkste voordeel van kwantitatief handelen is dat enorme rekenkracht beleggers toegang geeft tot bredere kansen in de markt. Beleggers kunnen op meerdere markten tegelijk handelen met meerdere handelsstrategieën zonder verlies van kwaliteit of consistentie. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je handelsrisico’s niet actief kunt monitoren of volgen in de markt. Kwantitatief handelen elimineert ook het risico van subjectief handelen in de markt. Het gevaar van menselijke emoties en vooringenomenheid wordt geëlimineerd door het gebruik van wiskunde in de handelsactiviteit. Handelaren zouden vertrouwen moeten hebben in een handelssysteem dat grondig is getest om ervoor te zorgen dat het te allen tijde objectieve handelsbeslissingen neemt in de markt.

In een tijdperk waarin gegevens vrijelijk stromen, is het moeilijk om bij te houden hoe dit onze portefeuilles kan beïnvloeden. Kwantitatief handelen zorgt ervoor dat het niet nodig is om elk stukje data in de gaten te houden, terwijl het er tegelijkertijd voor zorgt dat elke handelskans met een hoge waarschijnlijkheid volledig wordt benut in de snelle en dynamische financiële markten. Maar er zijn ook enkele nadelen. Kwantitatief handelen is vooral voorbehouden aan institutionele handelaren vanwege de hoge kosten die het met zich meebrengt om een betrouwbaar handelssysteem op te zetten. Van onderzoek en het verzamelen van kwaliteitsgegevens tot testen en optimaliseren, het ontwikkelen van een goed kwantitatief handelssysteem is een tijdrovende en kapitaalintensieve onderneming.

Het vereist ook veel wiskundige en programmeerkennis en vaardigheid, die de gemiddelde particuliere belegger niet altijd bezit. Er bestaan beginnersvriendelijke sjablonen, maar zulke oplossingen zijn misschien niet genoeg. Het is ook de moeite waard om op te merken dat een kwantitatief handelssysteem zo goed is als de maker ervan. Het automatiseren van een winstgevende strategie kan de prestaties verbeteren, maar het zal moeilijk zijn om een middelmatige strategie te verbeteren in een markt die voortdurend snel, dynamisch en onvoorspelbaar is.

Kwantitatieve handelsstrategieën

Hier zijn enkele van de meest voorkomende strategieën die kwantitatieve handelaren gebruiken:

Statistische Arbitrage

Dit is een strategie die ontworpen is om voordeel te halen uit het verkeerd prijzen van activa op de markt. Statistische arbitrage trades gebeuren binnen enkele seconden of minuten wanneer een onderliggende beurs of dienst er niet in slaagt om de prijs van een actief te bepalen volgens zijn echte waarde. De trades moeten kort duren zodat er minder blootstelling is aan marktrisico’s.

Marktmaking

Dit is een strategie die ontworpen is om geld te verdienen aan de bid-ask spreads. Market making is simpelweg het kopen van de beste bied- en laatprijzen. Market makers fungeren dus als groothandelaars op de financiële markten, waarbij hun prijzen vraag en aanbod op de markt weerspiegelen. Het zijn niet noodzakelijk makelaarskantoren, maar grote marktdeelnemers die beleggers een meer liquide markt bieden.

Mean Reversion

Mean Reversion is gebaseerd op het idee dat extreme prijzen zeldzaam en tijdelijk zijn en dat de prijzen van financiële activa altijd zullen neigen naar gemiddelde prijzen op de lange termijn. Bepaalde afwijkingen van de gemiddelde prijzen vormen een kans om de onderliggende markt te verhandelen. Een gemiddelde kan worden weergegeven door een complexe wiskundige formule of eenvoudigweg het gemiddelde van prijzen in de laatste X perioden, zoals het Simple Moving Average. Als prijzen onder het gemiddelde liggen met de aangegeven afwijking, is dat een uitnodiging om te kopen; op dezelfde manier zullen verkoopkansen zich voordoen als prijzen boven het gemiddelde liggen met een vooraf bepaalde afwijking.

Richtinggevoelige strategieën

Dit zijn strategieën die ontworpen zijn om voordeel te halen uit een definitieve richting in de markt. In markten zoals langetermijnobligaties en geselecteerde aandelen of cryptocurrencies kunnen kwantitatieve handelssystemen bepalen wanneer er een echt opwaarts of neerwaarts momentum is, zodat ze op de golf kunnen meeliften. De marktrichting kan worden voorspeld aan de hand van prijsinformatie uit het verleden en volumegegevens; vervolgens kunnen de juiste richtingsstrategieën in de markt worden geïmplementeerd.

Gebeurtenisarbitrage

Economische gebeurtenissen, zoals fusies en overnames op de aandelenmarkt, kunnen kortetermijnkansen creëren die kwantitatieve traders kunnen benutten. In het geval van fusies en overnames is het meestal de bedoeling om de aandelen van het kopende bedrijf te verkopen en tegelijkertijd het over te nemen bedrijf te kopen. Het gevaar van event arbitrage is dat er een marktrisico is als een deal wordt afgeblazen, wat kan gebeuren door juridische uitdagingen of andere complicaties.

Spoofing

Dit is een controversiële handelstechniek die nog steeds bestaat, ook al wordt het als verboden beschouwd. Het houdt in dat limietorders buiten het bied-laat bereik worden geplaatst zonder dat het de bedoeling is dat ze worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, als de prijs van EURUSD 1.2000/1.2005 is, kan een order worden geplaatst op 1.2010 voor een kooppositie. Dit creëert een illusie van verhoogde marktvraag, maar het verstorende algoritme zal de transactie annuleren voordat deze wordt uitgevoerd. De bedoeling was gewoon om een hogere verkoopprijs te krijgen dan de heersende prijzen. Dit wordt meestal geassocieerd met grote instellingen in sommige traditionele markten, maar in moderne markten is het moeilijk voor een enkele entiteit om prijzen te manipuleren.

Slotwoord

Kwantitatief handelen zal steeds populairder worden op de financiële markten naarmate de technologie democratischer wordt. Het vertegenwoordigt een holistische manier om objectief te handelen in een snelle en dynamische markt. Als u klaar bent om kwantitatief te gaan handelen, dan is AvaTrade er om u toegang te bieden tot intuïtieve handelsplatformen.

Quantitative Trading FAQ

 • Is kwantitatief handelen winstgevend?

  Kwantitatieve handelssystemen gebruiken pure wiskunde en statistiek om tot een handelssysteem te komen dat kan worden verhandeld zonder enige input van de handelaar. Het wordt ook wel algoritmische handel genoemd en is steeds populairder geworden bij hedgefondsen en institutionele beleggers. Dit type trading kan winstgevend zijn, maar het is geen ‘set it and forget it’ strategie zoals sommige traders geloven. Zelfs bij kwantitatief handelen moet de handelaar vrij actief zijn in de markt en het handelsalgoritme aanpassen naarmate de markten zelf veranderen.

   
 • Hoe word je een kwantitatieve handelaar?

  Kwantitatieve handelaren zijn erg populair geworden op Wall Street. Door gebruik te maken van wiskundige modellering en statistiek kunnen deze handelaren zeer winstgevend zijn en beleggingsfirma’s hebben zich steeds meer gewend tot kwantitatieve modellen om hun handelsbeslissingen op te baseren. Succesvolle kwantitatieve handelaren zijn zeer geïnteresseerd en bedreven in alles wat met wiskunde te maken heeft. Als je niet graag je leven doorbrengt met cijfers en gegevens, dan is een kwantitatieve handelaar worden zeker niets voor jou. Naast uitzonderlijke wiskundige vaardigheden heb je ook uitzonderlijke programmeervaardigheden nodig. Tot slot heb je gedetailleerde kennis nodig over populaire handelsstrategieën. Het laatste ingrediënt is veel handelservaring.

   
 • Wat zijn de voordelen van kwantitatief handelen?

  Het grootste voordeel van kwantitatief handelen is de mogelijkheid om een oneindig aantal markten te analyseren op een oneindig aantal gegevenspunten. Door wiskunde te gebruiken, opent een kwantitatieve handelaar de potentiële handelshorizon om het geheel van financiële markten te omvatten. Een ander voordeel van kwantitatief handelen is dat het emotie uit de handel elimineert en in plaats daarvan vasthoudt aan op gegevens gebaseerde beslissingen die vrij zijn van de vooringenomenheid die door menselijke handelaren kan worden gecreëerd. Tot slot kunnen de geautomatiseerde systemen die door kwantitatieve handelaren worden gecreëerd zeer winstgevend zijn als ze met succes worden gecreëerd.